معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

جناب آقای دکتر حسن رحیمی (معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه)

مرتبه علمی: دانش یار پایه 33
رشته تحصیلی : دکترای تخصصی / علوم سیاسی
تخصص : علوم سیاسی

پست الکترونیک :  h.rahimiroushan@basu.ac.ir

 

 

شرح وظایف معاونت فرهنگی و  اجتماعی دانشگاه :

- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه ­های صادره از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.

- تدوین آیین­ نامه ­ها و دستورالعمل ­ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی­صلاح برای تصویب.

- ارائه گزارش­ های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.

- پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت­ های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.

- نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.

- برنامه­ ریزی، تنظیم فعالیت­ ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویت­ های دانشگاه.

- همکاری با سایر معاونت­ ها جهت حسن اجرای برنامه­ های دانشگاه.

- راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امورفرهنگی دانشگاه در سطوح استادان، دانشجویان و کارکنان، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین ­نامه های مربوط و با همکاری و هماهنگی سایر نهادهای ذی­ربط.

- تطبیق و اجرای سیاست­ های راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای تعمیق و گسترش فرهنگ و مبانی اسلام در دستگاه ­ها در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی.

- رصد وضعیت کلی فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه و همچنین انجام مطالعات و پژوهش­ های لازم با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، به منظور برنامه­ ریزی و سیاست گذاری فعالیت­ های فرهنگی جهت گسترش و تعمیق ارزش های اسلامی- ایرانی- انقلابی در همه سطوح دانشگاه و ارائه گزارش به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.

- ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، مؤسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی.

- برنامه­ ریزی به منظور توسعه آموزش­ های فرهنگی، سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری کلاس­های آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی، فکری و سیاسی دانشگاهی با استفاده بهینه از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی و نظارت بر آن­ها.

- فراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر دانشگاه به منظور حضور در صحنه های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه.

- اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاداندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب ­نظران علمی، فرهنگی و سیاسی.

- مدیریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرآیند تصویب طرح­ ها، پیشنهاد برنامه­ های لازم و پیگیری وظایف محوله.

- پیگیری ابلاغ مصوبات، مقررات و آیین­ نامه­ ها و اطلاع­ رسانی به واحدهای مرتبط در داخل یا خارج دانشگاه، با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آن­ها و ارائه گزارش ارزیابی به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.

- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.