لیست نشریات فعال دانشگاهی در سال 1399

ردیف نام نشریه صاحب امتیاز مدیر مسئول سردبیر
1 ارچین احمدرضا ترکمان حسین کیان مهر احسان بریانیان
2 امروز انجمن اسلامی فرهنگ و سیاست فاظمه کریمی پارسا اعتمادی
3 پلاک بسیج دانشجویی علی کائید علی کائید
4 پلک (تخصصی عکاسی ) آرمان شاهمرادی محسن مجیدی محسن مجیدی
5 ترمه سارا زندکریمی زهرا غلامعلیان  
6 توقف ممنوع جامعه اسلامی دانشجویان علی ساوجی محمد حسین هوشیار بخش
7 جریان بسیج دانشجویی سجاد شانه ساز آرمین صادقی
8 چرند و پرند مصطفی یوسفی مصطفی یوسفی مصطفی یوسفی
9 چهارم خرداد امین سپهری نجاتی امین سپهری نجاتی امین سپهری نجاتی
10 چیدا هیات دانشجویی دانشگاه راحله قیصری زهرا سحری
11 ریحانه جامعه اسلامی     شهره محمود آبادی سیده فائزه نوربخش
12 زلال علیرضا فتوح یگانه علیرضا فتوح یگانه علیرضا فتوح یگانه
13 زن انجمن اسلامی فرهنگ و سیاست زهرا ویس کرمی زهرا ویس کرمی
14 زیتون محسن کاظمی امین سپهری نجاتی امین سپهری نجاتی
15 ساروج انجمن علمی دانشجویی عمران بهراد توتونچی رژین زارعی
16 علاوه امیرحسین مرادی امیرحسین مرادی امیرحسین مرادی
17 فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا معاونت پژوهش دانشگاه بوعلی سینا  ژاله سلیمی فر   دکتر مهدی بیات 
18 مدرس حرفه ای انجمن علمی دانشجویی علوم تربیتی صدیقه سبزی رسول بختیاری
19 مغز سعید مرادیان سعید مرادیان سعید مرادیان
20 نسکافه زهرا ظهرابی زهرا ظهرابی زهرا ظهرابی
21 نوشدارو بسیج دانشکده علوم اجتماعی و انسانی محمد جواد چراغی علی کائید
22 هدی بسیج دانشجویی رضوان قیاسی قانع شورای سردبیری
23 کتیبه فرهنگی فرهاد سراجی فرهاد سراجی علی رضااکبری