باتوجه به تاکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به ثبت نام نشریات در سامانه جدید مدیریت نشریات دانشگاهی، لذا صاحبان امتیاز، مدیران مسئول و سردبیران نشریات می بایست از آدرس زیر نسبت به ثبت نام اولیه در سامانه و سپس ثبت درخواست نشریه اقدام نمایند.
 

فایل راهنمای PDF طریقه ورود  و  ثبت نام در سامانه نشریات  و نحوه درخواست مجوز انتشار نشریه


آدرس سامانه جدید : apmsrt.ir

 

آموزش تصویری سامانه نشریات

راهنمای کاهش حجم فایل های pdf

-------------------
قابل توجه مدیران مسئول نشریات: