جهت مشاهده و یا دانلود آئین نامه های مرتبط با انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه، لطفا بر روی لینک های زیر کلیک نمائید.

 

مطالب بارگذاری شده در سال تحصیلی سال 1400-1401

 

- آئین نامه انجمن های علمی دانشجویی ( بارگذاری شده در سال تحصیلی 1401-1400 )

 

- آیین نامه تاسیس وفعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی

 

- منشور حقوق دانشجویی

 

جشنواره ملی حرکت

 

- جشنواره ملی رویش

 

 

---------------

 

 آئین نامه انجمن های علمی دانشجویی ( بارگذاری شده در سال تحصیلی 1398 )