معرفی

 

    تشکل‌های اسلامی دانشجویی یکی از مهم‌ترین بسترهای رشد و شکوفایی دانشجویان و شاید یکی از تاثیرگذارترین پایگاه‌ها در بدنه جامعه چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی محسوب می‌شود؛ به همین خاطر پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم، با توجه به اقتضائات اجتماعی و سیاسی کشور، تشکل‌ها علاوه بر کارکردهای نظری و سیاسی با حضور پرشورخود در عرصه‌های علمی و اجرایی تبدیل به یکی از تعیین‌کننده‌ترین جریان‌ها در جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی کشور شده‌اند. حضور فعال در عرصه‌های دفاع مقدس و سایر عرصه‌های انقلاب گویای این اثرگذاری است. از این رو فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی دانشجویان قوام‌یافته و در قالب آیین‌نامه‌هایی (مصوبه 448 شورای عالی انقلاب فرهنگی) تدوین و برای هماهنگی و اجرا، در دسترس دانشگاه‌ها قرار گرفت.

به فرموده مقام معظم رهبری : « از دانشگاه همیشه و در همه جا این انتظار هست که محل جوشش و اوج دو جریان حیاتی در کشور باشد: اول جریان علم و تحقیق ، دوم جریان آرمان گرایی ها  و آرمان خواهی ها و هدف گذاری سیاسی و اجتماعی». در این میان نقش تشکل های اسلامی دانشجویان در پرورش نیروهای فعال ، متعهد و متخصص در جهت رسیدن به آرمان ها و کمک به پیشرفت کشور همواره مهم بوده است .

در دانشگاه بوعلی سینا بسیج دانشجویی و چهار تشکل اسلامیِ جامعه اسلامی دانشجویان، انجمن اسلامی دانشجویان، انجمن اسلامی دانشجویان معتدل و انجمن اسلامی فرهنگ و سیاست دانشجویان در زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی فعالیت دارند.