مسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

مجتبی عرفان دوست

شرح وظایف:

 • حضور مستمر و مداوم در دفتر و پاسخگویی به تماس های تلفنی و ملاقات های حضوری.
 • گزارش گیری ماهیانه از عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی و ثبت گزارشات در درگاه فرهنگی به عنوان رابط درگاه فرهنگی.
 • پیگیری امور آموزشی به عنوان رابط آموزشی معاونت فرهنگی و اجتماعی.
 • نظارت بر محتوای پورتال معاونت فرهنگی و اجتماعی.
 • نظارت بر روند مرخصی کارکنان معاونت فرهنگی و اجتماعی.
 • نظارت بر انجام تبلیغات محیطی در سطح دانشگاه در مناسبت های ملی، مذهبی، برگزاری همایش ها و ...
 • انجام هماهنگی های لازم بین کارشناسان بخش های مختلف  معاونت فرهنگی و اجتماعی.
 • پیگیری امور جاری معاونت فرهنگی و اجتماعی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

______________________________________

 

کارشناسان مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

 

کارشناس مسئول برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

علی مهدوی گوهر

شرح وظایف :

 • کارشناس امور تشکل های اسلامی.
 • مسئول دبیرخانه های:
 •  شورای فرهنگی دانشگاه
 • شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان
 • کمیسیون فرهنگی ارتقاء اساتید
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

______________________________________

 

کارشناس فرهنگی

خانم الهام بابایی

شرح وظایف:

      انجام امور مربوط به رابطین فرهنگی دانشکده ها

 

______________________________________

 

کارشناسان مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

 

                          

کارشناس کانون های فرهنگی، هنری کارشناس مسئول امور فرهنگی و اجتماعی
بهرام مسعودیان  نیره جوادی

                          

 

کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان با هدف  پاسخگویی به نیازهای متنوع فرهنگی و رشد خلاقیت های فرهنگی و هنری دانشجویان، سامان بخشیدن به خواسته ها و تلاش های خودانگیخته فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویی و حمایت و هدایت این گروه از فعالیت ها در جهت نیل به ارزش های متعالی اسلامی در دانشگاه ها تشکیل می شوند. این کانون ها به منظور تاکید بر هویت ملی، ارتقای سطح همکاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در دانشگاه ها، تاسیس و تقویت نهادهای مدنی و قانون مندی حوزه فعالیت های فرهنگی دانشجویان بر اساس ضوابط و آیین نامه ها فعالیت می کنند.

 

شرح وظایف کارشناسان کانون های فرهنگی  هنری :

 • نظارت بر انجام وظایف کانون ها در چهارچوب آیین نامه
 • ایجاد هماهنگی بین کانون های فرهنگی و هنری
 • ارائه طرح های لازم به منظور تشویق دانشجویان به خلق آثار فرهنگی هنری با محتوای اسلامی به منظور فراهم نمودن زمینه رشد و شکوفائی استعدادهای هنری آنان در قالب کانون ها
 • تهیه و تنظیم گزارش کار ماهانه و سالانه از فعالیت های انجام شده جهت ارائه به مسؤول مافوق
 • اهتمام  و برنامه ریزی در خصوص برگزاری مسابقات فرهنگی هنری در کانون ها
 • مطالعه و رصد مسائل فرهنگی روز کانون های فرهنگی
 •  همکاری با سایر کارشناسان حوزه ی معاونت فرهنگی در انجام وظایف محوله
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

______________________________________

                                                                
 

کارشناس انجمن های علمی دانشجویی   کارشناس انجمن های علمی دانشجویی
فرامرز عین قلایی هاجر باقری

                          

شرح وظایف کارشناسان انجمن های علمی دانشجویی:

 • برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاه های تخصصی
 • برگزاری و همکاری در اجرا و شرکت در جشنواره ها و مسابقات علمی
 • انتشار نشریات علمی، کتاب، نشریات الکترونیکی، نرم افزارهای رایانه ای و فیلم های آموزشی
 • برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی ، فناوری و صنعتی
 • اطلاع رسانی در خصوص کلیه فعالیت های مرتبط با اهداف انجمن
 • حمایت و تشویق مادی و معنوی از ابتکارات، خلاقیت ها و فعالیت های پژوهشی ویژه دانشجویان
 • ایجاد و راه اندازی بانک نرم افزار و تهیه منابع کتابخانه ای تخصصی
 • تصویب و طراحی برنامه ها و پروژه های علمی و تخصصی بر مبنای رشته و گرایش های موجود گروه آموزشی
 • انعکاس و پیگیری مطالبات علمی دانشجویان
 • برقراری ارتباط مستمر با انجمن های علمی مشابه در سایر دانشگاه ها
 • همکاری با معاون آموزشی دانشگاه در جهت رفع مشکلات 
 • مسئول سایت کامپیوتر خانه فرهنگ
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

______________________________________