معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، متولی برنامه ریزی در جهت اجرای سیاست های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی و مدیریت بهینه امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه می باشد. دانشگاه علاوه بر کارکرد و وظایف آموزشی و پژوهشی، وظایفی نیز در عرصه فرهنگی و اجتماعی برعهده دارد که از جمله می‌توان به نقش آن در عرصه فرهنگ‌سازی و جامعه‌پذیری اشاره کرد. به عبارت دیگر، دانشگاه از یک سو در جهت تولید دانش و تربیت افراد متخصص همت می‌گمارد، و از سوی دیگر، به دنبال اهداف کلانی همچون موارد ذیل است:

  1. تقویت هویت دینی و ملی در میان دانشجویان
  2. ترویج فرهنگ دینی و انقلابی در میان نسل جوان دانشجو
  3. افزایش نشاط اجتماعی و امید در میان دانشجویان و دانشگاهیان
  4. ارتقای سرمایه اجتماعی و فرهنگی دانشگاهیان از طریق رشد میزان مشارکت و اعتماد آنان

در این راستا و برای تأمین این اهداف، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزیابی کلیه امور فرهنگی و اجتماعی و فوق برنامه و فراهم کردن تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای فرهنگی دانشجویان و دیگر اقشار دانشگاهی را بر عهده دارد.