با توجه به علاقمندی، می توانید حداکثر در 3 کانون زیر عضو شوید ( تذکر: در صورت انتخاب بیشتر، فقط 3 مورد اول ملاک انتخاب شما خواهد بود )

فرم ثبت نام و عضویت در کانون های فرهنگی و اجتماعی

علاقمند به عضویت در کدام کانون هستید ؟ ( حداکثر 3 کانون )

با توجه به علاقمندی می توانید حداکثر در 3 کانون زیر عضو شوید ( تذکر: در صورت انتخاب بیشتر، سه مورد اول ملاک خواهد بود)

Text to Identify