با توجه به علاقمندی، می توانید حداکثر در 3 کانون زیر عضو شوید ( تذکر: در صورت انتخاب بیشتر، فقط 3 مورد اول ملاک انتخاب شما خواهد بود )