مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

آقای دکتر حسن سجادی پور

شرح وظایف:

 • برنامه ­ریزی طرح­ های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.
 • برنامه ­ریزی طرح ­های فوق­ برنامه در زمینه ­های فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و هنری.
 • راهبری، مدیریت و اجرای برنامه­ ها و فعالیت­ های فرهنگی، قرآنی، دینی، اجتماعی و سیاسی در سطوح مختلف دانشگاه.
 • گسترش فضای اخلاقی، معنوی و تربیتی در دانشگاه.
 • برنامه ­ریزی سازمان­دهی و زمینه ­سازی اجرای فعالیت­ های قرآنی- دینی.
 • نظارت و ارزیابی فعالیت­ ها و برنامه ­های فرهنگی.
 • ایجاد هماهنگی، انسجام و همکاری لازم میان متولیان امورفرهنگی و اجتماعی در دانشگاه.
 • تشکیل گروه­های دانشجویی در رشته ­های مختلف هنری براساس قوانین مصوب.
 • تعامل با مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور.
 • تهیه برنامه ­های مختلف و تشکیل و ترغیب دانشجویان، استادان و کارکنان به شرکت در برنامه­ ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و همچنین شرکت در فعالیت­های هنری، اردوها و جشنواره­ها.
 • اجرای آموزش­های مورد نیاز در حوزه فرهنگی و اجتماعی با همکاری واحدهای ذی­ربط دانشگاه.
 • انتشار و ترویج ارزش­های اسلامی از طریق تهیه منابع سمعی و بصری.
 • جمع­ آوری و فراهم آوردن نشریات هنری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور استفاده دانشجویان و ایجاد آرشیوهای مربوط.
 • برنامه ­ریزی و برگزاری اردوهای آموزشی فرهنگی، زیارتی و هنری برای دانشجویان.
 • برگزاری مسابقات داخل دانشگاه و تشویق و ترغیب دانشجویان برای شرکت در مسابقات و جشنواره­ های فرهنگی و هنری.
 • برگزاری جشن­ های فارغ التحصیلی دانشجویی با همکاری مسؤولین روابط عمومی و سایر واحدهای ذیربط.
 • زمینه ­سازی و بسترسازی فعالیت­های فرهنگی دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه، متناسب با اهداف و وظایف فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی.
 • تهیه و ارائه گزارش­ های مستمر از فعالیت­ های انجام یافته به مقام مافوق و مراجع ذی­صلاح.
 • برقراری ارتباط با واحد های مختلف دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های فوق برنامه در ارتباط با اهداف دانشگاه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.