مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

دکتر مهدی میرزا پور

 

 شرح وظایف:

 • حمایت از طرح­های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.
 • حمایت از طرح­های فوق­برنامه در زمینه­های فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و هنری.
 • تقویت، توسعه و فعال­سازی گروه­های خودجوش دانشگاهی.
 • اجرای آموزش های مورد نیاز در حوزه فرهنگی و هنری
 • برگزاری جلسات نقد و مناظره
 • استفاده از فناوری­های نوین و متنوع ارتباطی در حوزه فرهنگ.
 • ایجاد فضای مناسب رشد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی.
 • تشکیل گروه­های دانشجویی در رشته­های مختلف هنری براساس قوانین مصوب.
 • تهیه و ارائه گزارش­های مستمر از فعالیت­های انجام یافته به مقام مافوق و مراجع ذی­صلاح.
 • برگزاری و پشتیبانی از اردوهای تابستانی و مسافرت­های دسته جمعی دانشجویان و استادان.
 • مجتمع ساختن دانشجویان برای انجام فعالیت­های فوق برنامه.
 • تشخیص و هدایت استعدادهای دانشجویان در رشته­های مختلف هنری.
 • تشکیل کلاس­های کارآموزی مربیان هنری و درسی یا مربیان گروهی مختلف و ارزشیابی فعالیت­های فارغ­التحصیلان با هماهنگی واحدهای ذی­ربط دانشگاه.
 • رسیدگی و سرپرستی کلیه امورفرهنگی در خوابگاه­های دانشجویان.
 • نظارت بر اجرای کارهای فوق­برنامه واحدهای مختلف.
 • تهیه مطالب جهت نشریاتی که برای راهنمایی مؤسسات آموزش عالی و سازمان­های مربوط و همچنین مراجع برنامه­ریزی آموزشی و اقتصادی و اجتماعی چاپ و منتشر می شود.
 • برقراری ارتباط با واحدهای مختلف دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت­های فوق برنامه در ارتباط با اهداف دانشگاه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.