فرم ثبت نام در برنامه کارگاه های آموزشی رویداد کمند

 

 

برنامه کارگاه های آموزشی رویداد کمند:


١- طراحی بوم کسب و کار:


 

٢- تیم سازی و کارگروهی:


 

٣- مهارت های ارتباط و مذاکره:


 

٤- بازاریابی و مهندسی فروش:زمان:
چهارشنبه ٤ خرداد ١٤٠١ ساعت ١٥ الی ١٩
پنج شنبه ٥ خرداد  ساعت ٨:٣٠ الی ١٢:٣٠ و ١٤:٣٠ الی ١٩


مکان:

سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه

 

فرم ثبت نام در برنامه کارگاه های آموزشی رویداد کمند