لیست نشریات فعال دانشگاهی در سال 1399

 

ردیف نام نشریه صاحب امتیاز مدیر مسئول سردبیر
1 ارچین احمدرضا ترکمان حسین کیان مهر احسان بریانیان
2 امروز انجمن اسلامی فرهنگ و سیاست فاظمه کریمی پارسا اعتمادی
3 اندیشه آزاد آریا گلباغی باغچه سید عمادلدین لطفی جبلی سید عمادلدین لطفی جبلی
4 اندیشه نو صالح آئینی صالح آئینی اویس اکبری
6 ایام انجمن اسلامی دانشجویان معتدل حمید حاجی همدانی محمد مهدی حسنی سرزه
8 آزاد هانیه سادات موسوی نیک الیاس شاهی مریدی الیاس شاهی مریدی
9 آفاق جامعه جامعه اسلامی دانشجویان زهرا اسداللهی زهرا جلیلوند
11 پلاک بسیج دانشجویی علی کائید علی کائید
12 پویش مهران عزیز زمانی سید سجاد میرجلیلی عادل حسن زاده
13 پی بهنام محمدعلئی     بهنام محمدعلئی     محمدرضا فراهانی 
14 توقف ممنوع جامعه اسلامی دانشجویان علی ساوجی محمد حسین هوشیار بخش
15 تیر مهسا لطیفی      مهسا لطیفی      مهسا لطیفی     
16 جاده جامعه اسلامی دانشجویان فرامرز ابوطالبی علی ساوجی
17 جریان بسیج دانشجویی سجاد شانه ساز آرمین صادقی
18 چرند و پرند مصطفی یوسفی مصطفی یوسفی مصطفی یوسفی
19 چفیه کانون ایثار – ستاد شاهد دانشگاه راضیه فارسی شورای سردبیری
20 چیدا هیات دانشجویی دانشگاه راحله قیصری زهرا سحری
21 خرداد فایزه ستاری گلباغی محمد حسام رحیمی محمد صادق قربانخانی
22 خردادنو علی ساوجی علی ساوجی مهدی رجبیان
23 دانشجو مهدی راستانی مهدی راستانی مهدی راستانی
24 داهی فاطمه عسگری رادمهر حسینی  سوگند عزیزی
25 رویانا امین صمدی امین صمدی امیر حسین مهران فروز
26 ریحانه جامعه اسلامی     شهره محمود آبادی سیده فائزه نوربخش
27 زن انجمن اسلامی فرهنگ و سیاست زهرا ویس کرمی زهرا ویس کرمی
28 ساختمانِ راستا طاها احمدی دهرشید طاها احمدی دهرشید طاها احمدی دهرشید
29 ساروج انجمن علمی دانشجویی عمران بهراد توتونچی رژین زارعی
30 شب نامه مرتضی جهانی مقدم    مرتضی جهانی مقدم    مرتضی جهانی مقدم   
31 شیخ الرئیس جامعه اسلامی دانشجویان علی رضا فرهادی مهدی راستانی
32 علاوه امیرحسین مرادی امیرحسین مرادی امیرحسین مرادی
33 فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا معاونت پژوهش دانشگاه بوعلی سینا  ژاله سلیمی فر   دکتر مهدی بیات 
34 کات محمدرضا جمشیدی محمدرضا جمشیدی محمدرضا جمشیدی
35 کتیبه فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دکتر فرهاد سراجی   علی رضا اکبری
36 کوانتوم دات انجمن علمی دانشجویی نانو فناوری سینا خلیلی سید سپهر ارومیه
37 کیهان کیهان زنگنه   علی ساوجی کیهان زنگنه  
38 مدرس حرفه ای انجمن علمی دانشجویی علوم تربیتی صدیقه سبزی رسول بختیاری
39 معماری بوعلی دیاکو کریمی طه احمدی دهرشید دیاکو کریمی
40 مغز سعید مرادیان سعید مرادیان سعید مرادیان
41 نسکافه زهرا ظهرابی زهرا ظهرابی زهرا ظهرابی
42 نقد رضا رضایی شهربانویی رضا رضایی شهربانویی رضا رضایی شهربانویی
43 نگاه نو یونس اکبری یونس اکبری یونس اکبری
44 نوشدارو بسیج دانشکده علوم اجتماعی و انسانی محمد جواد چراغی علی کائید
45 نیشتمان یاسر بابایی یاسر بابایی یاسر بابایی
46 وقایع   سعیده زنگنه شورای سردبیری
47 هدی بسیج دانشجویی رضوان قیاسی قانع شورای سردبیری