سامانه نظام بهره‌وری فرهنگی اجتماعی در آموزش عالی رونمایی شد

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و در دومین روز از اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور در دانشگاه فردوسی مشهد، سامانه نظام بهره‌وری فرهنگی اجتماعی در آموزش عالی رونمایی شد.