قابل توجه دانشجویان گرامی شرکت کننده در انتخابات شورای مرکزی کانون ها

قابل توجه دانشجویان گرامی شرکت کننده در انتخابات شورای مرکزی کانون ها


قابل توجه دانشجویان گرامی شرکت کننده در انتخابات شورای مرکزی کانون ها

پیرو اطلاعیه قبلی بدینوسیله اعلام می گردد:
صرفا" کانون هایی که واجد شرایط تشکیل مجمع عمومی و انتخاب اعضای شورای مرکزی شده اند ، تا مورخ ۷ آبان ماه و از طریق پیام رسان به اعضای محترم آن کانون ها اطلاع رسانی خواهد گردید. بدیهی است عدم اطلاع رسانی به هر یک از اعضا، تا تاریخ مذکور، بمنزله به حد نصاب نرسیدن تشکیل مجمع عمومی آن کانون می باشد.


اخبار