عید فطر بر تمامی مسلمین جهان مبارک باد

عید فطر بر تمامی مسلمین جهان مبارک باد