نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

لیست تشکل های فعال

لیست تشکل های فعال


 

 

تشکل های اسلامی و هیئت دانشجویی فعال ( تا کنون ) عبارتند از :

بسیج دانشجویی

تشکل جامعه اسلامی دانشجویان

تشکل انجمن اسلامی دانشجویان

تشکل انجمن اسلامی دانشجویان معتدل

تشکل انجمن اسلامی فرهنگ و سیاست دانشجویان

هیئت دانشجویی دانشگاه

تشکل های اساتید :

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه بوعلی سینا

انجمن اسلامی اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

کانون صنفی استادان دانشگاه بوعلی سینا

کانون بسیج اساتید دانشگاه بوعلی سینا

تشکل های کارکنان :

بسیج کارمندی